POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, resta informat que les dades personals proporcionades por vostè a través del lloc web festivalinfancia.com (en endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsables del tratamiento

Les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web seran tractades, com a entitats corresponsables de l’organització de l’esdeveniment, per EVIDENT EVENTS, S.L.U., amb domicili per a l’exercici de drets a c/ Sagunt, 107 – 08912 Badalona (Barcelona). E-mail: info@evidentevents.com i per FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb domicili per a l’exercici de drets a av. Reina Cristina s/n – 08004 Barcelona. E-mail: datos@firabarcelona.com. Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a www.firabarcelona.com/es/politica-de-privacidad.

Finalitats del tractament

  • Informar-lo sobre aquest i d’altres esdeveniments propis, quan així ens ho sol·liciti mitjançant els formularis del lloc web o per correu electrònic.
  • Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si escau.
  • Gestionar el seu registre i compra de tiquets als nostres esdeveniments, facturació i gestió de cobrament, a través de la plataforma pròpia de Fira de Barcelona.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes mitjançant els formularis del lloc web seran tractades només en base al consentiment atorgat per part de l’interessat, mitjançant l’acceptació de la casella disposada per aquesta finalitat. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

Execució d’un contracte. El tractament realitzat per a la gestió de la venda d’entrades o la contractació d’un espai com a expositor està basat en l’execució d’un contracte del qual l’interessat n’és part o per a l’aplicació a petició seva de mesures precontractuals.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web només seran comunicades a l’entitat financera corresponent per al a gestió de la compra d’entrades i sempre i quan existeixi obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials seran conservades mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, fer consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a aquesta finalitat i puguin derivar-se responsabilitats del tractament.

Quan l’usuari faciliti les seves dades per comprar tiquets per assistir al festival, el RESPONSABLE conservarà les dades mentre puguin existir responsabilitats derivades del seu tractament o existeixi obligació legal de conservació.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i de limitació i oposició al seu tractament , mitjançant escrit acompanyat de document oficial que l’identifiqui adreçat als corresponsables del tractament: info@evidentevents.com i datos@firabarcelona.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest Web i n’accepta el tractament declara formalment ser major de 18 anys. Resta prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorporar les seves dades per sol·licitar algun producte.

També se’ls informa que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtratge o bloqueig de determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials, consent expressament al tractament de les seves dades personals d’acord amb la política de privacitat de la corresponent xarxa social. També consent expressament a l’accés del RESPONSABLE al tractament de les dades contingudes al seu perfil i a que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin al seu mur. La seva petició per connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractament esmentats, essent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti l’oposició o retiri el seu consentiment, el qual pot retirar en qualsevol moment.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cura quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals siguin publicades o estiguin incloses a comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la seva cancel·lació.

II. AVIS LEGAL

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, EVIDENT EVENTS, S.L.U. (EVIDENT EVENTS), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web festivalinfancia.com.

Denominació: EVIDENT EVENTS, S.L.U.
Domicili: C. SAGUNT, 107 – 08912 BARCELONA
Telèfon: 930171204
Email: info@evidentevents.com
CIF: B66583501
Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona Llibre 44937, Foli 109, Full B471859

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a EVIDENT EVENTS i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Resta expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de EVIDENT EVENTS.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets per part de EVIDENT EVENTS, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves, les quals regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

EVIDENT EVENTS, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en ella és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació que es publica a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació i a no dur a terme cap altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

EVIDENT EVENTS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés a aquest lloc WEb, encara que posarà tots els esforços per tal d’evitar-los.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per EVIDENT EVENTS, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poder ser diferents de la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, les parts es sotmeten al fur corresponent al domicili de l’usuari.