Participants i sponsors

SMILEAT
ARROS MONTSIA
APDCAT
FUNDACIO MOBILE WORLD CAPITAL
BASILICA DE LA SAGRADA FAMILIA
Servei Català de Trànsit
WINDOOR BARCELONA
TOYNAMICS
NINTENDO
FIRA DE BARCELONA
Federació Catalana d'Autisme
Casa Tarradelles
Playcolor
Playcolor